Ambra

Om Ambra

Ambra är en genreöverskridande folkmusikgrupp från Uppsala som arrangerar och sjunger musik från främst Georgien, Bulgarien och Sverige. Låtarna framförs med täta stämmor och utgörs av både udda taktarter, stillsamma och fartiga polskor samt stillsamma hymner.

Medlemmar

Hannah Sundkvist
Ylva Fröjmark
Pia Jerström
Josefin Westman
 
Följ Ambra på Facebook: länk