CV

Publikationer

Digilär Musik för årskurs 7-9 – Natur & Kultur

Digilär Musik för årskurs 4-6 – Natur & Kultur

Students Housing in Urban Areas of Tanzania – Kulturgeografiska institutionen och SIDA

Musikutbildningar

Musiklärarutbildning, Uppsala Universitet,  Institutionen för musikvetenskap

Improvisation och världsmusik,  Uppsala Universitet,  Institutionen för musikvetenskap

Solosång och piano , Uppsala Universitet,  Institutionen för musikvetenskap

Musikproduktion, Linnéuniversitetet

Irländsk folkmusik på Univeristy of Limerick – BLAS Summerschool

Make Music Matter – Technology – Entrepreneurship – Aesthetics – Creativity – Humanity, Linnéuniversitetet

Musikalutbildning, St.Eriks Gymnasium

Svensk folkmusik, Malungs Folkhögskola

Irländsk folkmusik, distanskurs Järna

Nuvarande anställningar/ avtal

Musiklärare på Bärbyskolan – Statens institutionsstyrelse

Frilansande sångerska och musiker med F-skattsedel

Läromedelsförfattare på Natur & Kultur

Tidigare musikanställningar och uppdrag

Sångpedagog och ensemblelärare, NTI-gymnasiet

Musiklärare och förstelärare på Raoul Wallenbergskolan – Swedish Internationell School

Körledare på Rädda Barnen för ensamkommande flyktingbarn

Körledare på kulturskolan

Spelledare i V-Dala spelmanslag

%d bloggers like this: