Svenska folkliga körarrangemang

Svenska folkliga arrangemang för fyrstämmig damkör- eller kvartett. Mina helt egna arrangemang är registrerade hos STIM. Arrangemang: av Hannah Sundkvist

Om jag hade vingar

Arrangemang för fyra röster med täta stämmor SSAA. Arr. Hannah Sundkvist

Noter

Visa efter Agneta Stolpe

Ett litet arrangemang med två melodier och två borduner. Stämma efter Karin Tenggren. 

Noter

Finpolskan

Enkelt arrangemang för fyra röster SSAA. Arr. Hannah Sundkvist

Inspelning

Noter

Jerks Schottis

Ursprungsarrangemanget för fem röster är gjort av T.Hedlund och jag lärde mig denna på ett workshop med Järv. Jag gjorde om arrangemanget och anpassade det för damkvartett i SSAA.

Noter

Du är så vacker

Ett fyrstämmigt arrangemang ( SSAT) för damkör av en svensk folkvisa “Du är så vacker för mina ögon”. Arr. Hannah Sundkvist

Noter